Is het Toekomstfonds een CBF-gecertificeerd goed doel?

We zijn op dit moment in overleg met het CBF of een certificering mogelijk is.

Waarom heeft het Toekomstfonds een .ngo-domein?

.ngo-domeinen (en de gekoppelde .ong-domeinen, het Franse en Spaanse equivalent) zijn beschikbaar voor ‘Non-Governmental Organisations (NGOs)’ — dit is de Engelse term voor stichtingen zonder winstoogmerk.

Is het Toekomstfonds al van start gegaan? Zijn er al donaties gedaan?

We zijn nog bezig het Toekomstfonds op te richten. Donaties zijn nog niet mogelijk via de website. Echter, een paar donateurs (wijzelf en onze vrienden en familie) hebben al enkele donaties gedaan om het Toekomstfonds een vliegende start te geven. De eerste van deze donaties werden gedaan in maart 2020 en ze maakten allemaal gebruik van de optie om de donatie te beleggen in de aandelenmarkt als geheel. De eerste aandelen voor het Toekomstfonds zijn op 27 maart 2020 met behulp van deze donaties gekocht. Meer informatie over deze aandelen kun je hieronder vinden.

Hoe kan het dat 0,0% van de inleg naar het Toekomstfonds gaat? Wie bekostigt jullie beheerskosten?

We vinden het heel belangrijk dat 100% van het rendement op de donaties terecht komt bij de goede doelen. Het Toekomstfonds is opgezet om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Daarom hebben we besloten dat er niks – 0,0% – van de donaties naar het beheer van het Toekomstfonds gaat. Dit is mogelijk omdat het Toekomstfonds zelf ook als goed doel binnen de lijst van goede doelen is opgenomen. Mensen kunnen er voor kiezen om het Toekomstfonds te steunen, net als alle andere goede doelen. Uit het rendement van die donaties worden de beheerskosten van het Toekomstfonds gedekt.

Wat gebeurt er als het Toekomstfonds ophoudt te bestaan?

Om te beginnen: het is de specifieke intentie van het Toekomstfonds om altijd te blijven bestaan, zodat goede doelen voordeel zullen kunnen blijven halen uit je donatie.

Echter, als het Toekomstfonds toch (om welke reden dan ook) ophoudt te bestaan, dan wordt je belegging omgezet in geld en wordt het geld overgemaakt naar je goede doel.

Wie heeft geholpen bij het opzetten van het Toekomstfonds?

Zie hier voor een lijst van onze samenwerkingspartners en organisaties die het Toekomstfonds mede mogelijk hebben gemaakt.